موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب چگونگی برای نگارش پروپوزال یک گرانت رقابتی
How to Write a Competitive R01 Grant 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی برای نگارش پروپوزال یک گرانت رقابتی

How to Write a Competitive R01 Grant 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Sudhansu K. Dey and Katie Gerhardt
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاههای انتقادی درباره فناوری و آموزش
Critical Perspectives on Technology and Education
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاههای انتقادی درباره فناوری و آموزش

Critical Perspectives on Technology and Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Scott Bulfin , Nicola F. Johnson and Chris Bigum
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقابله با سرقت ادبی: راهنمای برای ویراستاران و نویسندگان
Against Plagiarism: A Guide for Editors and Authors
نام کتاب:

دانلود کتاب مقابله با سرقت ادبی: راهنمای برای ویراستاران و نویسندگان

Against Plagiarism: A Guide for Editors and Authors
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Y.H. Helen Zhang
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تدریس بالینی
Handbook of Clinical Teaching 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تدریس بالینی

Handbook of Clinical Teaching 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Somnath Mookherjee and Ellen M. Cosgrove
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل مکالمات و آموزش خردسالان
Conversation Analysis and Early Childhood Education
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل مکالمات و آموزش خردسالان

Conversation Analysis and Early Childhood Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Amanda Bateman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی تحقیقات بالینی
Foundations of Clinical Research: Applications to Practice 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی تحقیقات بالینی

Foundations of Clinical Research: Applications to Practice 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Leslie G. Portney and Mary P. Watkins
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 40.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مصور برای اصطلاحات پزشکی
Illustrated Guide to Medical Terminology 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مصور برای اصطلاحات پزشکی

Illustrated Guide to Medical Terminology 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Juanita J. Davies
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 29.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پایداری علوم: مقدمه
Sustainability Science: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب پایداری علوم: مقدمه

Sustainability Science: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Harald Heinrichs , Pim Martens , Gerd Michelsen and Arnim Wiek
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آماده سازی قبل از امتحان برای پزشکی
Pre-exam Preparation for Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب آماده سازی قبل از امتحان برای پزشکی

Pre-exam Preparation for Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: HN Sarker
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افزایش تکامل: موارد اخلاقی برای مردم بهتر شدن
Enhancing Evolution: The Ethical Case for Making Better People
نام کتاب:

دانلود کتاب افزایش تکامل: موارد اخلاقی برای مردم بهتر شدن

Enhancing Evolution: The Ethical Case for Making Better People
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: John Harris
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ابتکارات پیشرفته در آموزش میان حرفه ای در ژاپن
Advanced Initiatives in Interprofessional Education in Japan: Japan Interprofessional Working and Education Network (JIPWEN)
نام کتاب:

دانلود کتاب ابتکارات پیشرفته در آموزش میان حرفه ای در ژاپن

Advanced Initiatives in Interprofessional Education in Japan: Japan Interprofessional Working and Education Network (JIPWEN)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Hideomi Watanabe a Misako Koizumi
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بینش تحقیقات در آموزش و یادگیری علم
Insights from Research in Science Teaching and Learning
نام کتاب:

دانلود کتاب بینش تحقیقات در آموزش و یادگیری علم

Insights from Research in Science Teaching and Learning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Nicos Papadouris , Angela Hadjigeorgiou and Costas Constantinou
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آینده یادگیری در مدارس ابتدایی
Future Learning in Primary Schools: A Singapore Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب آینده یادگیری در مدارس ابتدایی

Future Learning in Primary Schools: A Singapore Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Ching Sing Chai , Cher Ping Lim and Chun Ming TAN
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبیه سازی و بازی های جدی برای آموزش
Simulation and Serious Games for Education
نام کتاب:

دانلود کتاب شبیه سازی و بازی های جدی برای آموزش

Simulation and Serious Games for Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Yiyu Cai , Sui Lin Goei and Wim Trooster
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تست های تمرین کاپلان 12 برای SAT 2015-2016
Kaplan 12 Practice Tests for the SAT 2015-2016
نام کتاب:

دانلود کتاب تست های تمرین کاپلان 12 برای SAT 2015-2016

Kaplan 12 Practice Tests for the SAT 2015-2016
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Kaplan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 48.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تیم های مجازی بین المللی: مهندسی موفقیت جهانی
International Virtual Teams: Engineering Global Success
نام کتاب:

دانلود کتاب تیم های مجازی بین المللی: مهندسی موفقیت جهانی

International Virtual Teams: Engineering Global Success
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Pam Estes Brewer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست اطلاعات و هوش
Intelligence and Intelligence Testing
نام کتاب:

دانلود کتاب تست اطلاعات و هوش

Intelligence and Intelligence Testing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Richard B Fletcher and John Hattie
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاسخگو مشاوره فرهنگی با آمریکای لاتینی
Culturally Responsive Counseling With Latinas/Os
نام کتاب:

دانلود کتاب پاسخگو مشاوره فرهنگی با آمریکای لاتینی

Culturally Responsive Counseling With Latinas/Os
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Patricia Arredondo , Maritza Gallardo-Cooper , Edward A. Delgado-Romero and Angela L. Zapata.
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه ریزی شغلی برای تحقیقات علوم زیستی
Career Planning for Research Bioscientists
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریزی شغلی برای تحقیقات علوم زیستی

Career Planning for Research Bioscientists
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Sarah Blackford
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جهان در حال پرتکاپو با بیگانگان. . . بقیه کجا هستندا؟
If the Universe Is Teeming with Aliens . . . WHERE IS EVERYBODY?
نام کتاب:

دانلود کتاب جهان در حال پرتکاپو با بیگانگان. . . بقیه کجا هستندا؟

If the Universe Is Teeming with Aliens . . . WHERE IS EVERYBODY?
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Stephen Webb
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر